Schiedam legt zich waarschijnlijk niet neer bij het besluit van de provincie Zuid-Holland om geen ontheffing te verlenen voor de komst van sportwinkel Decathlon naar Sportpark Harga. De gemeente vindt het onbegrijpelijk dat Gedeputeerde Staten de wens van de meerderheid van Provinciale Staten naast zich neerleggen.

Gedeputeerde Staten blijven erbij dat detailhandel thuis hoort in bestaande winkelgebieden en willen geen uitzondering maken voor Decathlon. Gedeputeerde Anne Koning vreest onder meer een precedentwerking. Als Decathlon er mag komen, dan wordt het volgens haar heel moeilijk om andere grote winkels buiten het centrum te weren.

"Een vervolgstap die openstaat, is een gang naar de Raad van State", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Officieel moet ik zeggen dat we het overwegen, omdat we het besluit en de onderbouwing ervan goed moeten bestuderen. Maar de kans is redelijk aanwezig dat we dat inderdaad gaan doen."  

Decathlon wil in Schiedam een winkel van zevenduizend vierkante meter, met sportvelden en 375 parkeerplaatsen. Het college van Schiedam vindt dat dit zogenoemde try-and-buy-concept van grote waarde is voor de vergroting van de sportparticipatie in Schiedam. "Met de meerderheid van de provinciale volksvertegenwoordigers is Schiedam dan ook van mening dat een ontheffing hier volledig past, ook binnen de kaders van het provinciale detailhandelsbeleid."