Webshops gaan massaal de fout in met trackingcookies, blijkt uit een controle van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bijna geen enkele onderzochte shop voldeed aan de toestemmingsvereisten.

De AP nam 175 websites van onder meer webshops, gemeenten en mediabedrijven onder de loep. Daarvan voldeed bijna de helft niet aan de eisen. Een woordvoerster kan niet zeggen hoeveel webshops zijn onderzocht, maar wel is duidelijk dat het daar bijna overal niet in orde was. De sites hebben een brief ontvangen waarin ze worden opgeroepen de werkwijze aan te passen. Uiteindelijk zouden ze een boete kunnen krijgen. De woordvoerster spreekt de hoop uit dat het zover niet hoeft te komen. Volgens haar is er meestal geen sprake van onwel, maar worden de regels vaak niet goed begrepen.

Met trackingcookies kan het surfgedrag worden gevolgd. Met die informatie kunnen bijvoorbeeld gerichte advertenties worden getoond. Omdat er met persoonsgegevens wordt gewerkt, zijn er eisen aan verbonden. De AP legt uit: "Een vooraf met 'ja' aangevinkt hokje wanneer de gebruiker om akkoord wordt gevraagd mag niet. Ook stilzwijgen, inactiviteit of omlaag scrollen of variaties op 'u gaat akkoord als u verder gaat op deze website’ zijn niet toegestaan."

Wat ook niet mag, is bezoekers weren die cookies hebben geweigerd. Zulke cookiewalls zijn enkele keren aangetroffen. Naar dat fenomeen loopt al langere tijd een onderzoek. De uitkomsten worden later gepresenteerd.