Opvattingen over nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen snel veranderen. Een paar jaar geleden nog maar waren automatisering en robotisering woorden die geheid de alarmbellen deden afgaan. Distributiecentra waar het werk van mensen gedeeltelijk of zelfs geheel werd overgenomen door robots, het was een schande. Voor de megaconcerns moest alles maar zo goedkoop mogelijk, geen mens had straks nog een baan.


Zo keek men met argusogen naar het gemechaniseerde distributiecentrum van Albert Heijn dat drie jaar terug in Zaandam werd geopend. De retailer zelf legde er tijdens een rondleiding de nadruk op dat het werk voor de mensen op de vloer minder zwaar werd. En ja, ze gingen ook terug van honderd naar dertig mensen die gelijktijdig aan het werk waren. Maar dat waren vooral uitzendkrachten, haastte de Zaanse keten...