Hema wordt een steeds grotere speler op de markt voor verzekeringen. Consumenten vinden hun weg naar de verschillende verzekeringen die de keten aanbiedt. Zo goed zelfs, dat Hema inmiddels dertig procent meer polissen verkoopt dan het had begroot. De verzekeringen, variërend van auto- tot rechtsbijstandverzekeringen, worden allemaal via de internetsite verkocht.