De branche Slijterijen heeft te maken met dalende omzetten en concurrentie van de supermarkten. De omzetontwikkelingen van de diverse dranken vertonen ook flinke verschuivingen. Dit blijkt uit de lange termijn-studie van ACNielsen naar slijterijen.

De totale omzet van slijterijen daalde in 2005 met vijf procent (na correctie voor week 53 in 2004). Met 921 miljoen euro kwam de besteding in de winkels op het niveau van begin jaren tachtig. Tevens kan worden vastgesteld dat de afname van de omzet sinds de laatste accijnsverhoging per 1 januari 2003 relatief fors was en de terugval groter dan na eerdere accijnsverhogingen. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in een combinatie van factoren.

Het gehele artikel is te lezen in het juninummer van RetailTrends