De Tweede Kamer legt een handtekeningenactie van Clean Air Nederland zonder gevolg naast zich neer. De petitie vroeg een herstemming van de wet op rookvrije plekken in de horeca. De actie betekende een eerste voorbeeld van een ‘burgerinitiatief”. Hierbij kunnen burgers zelf onderwerpen op de agenda van het parlement plaatsen. Het initiatief voldoet echter niet aan de voorwaarde dat de politiek niet over een dossier mag oordelen in de laatste twee jaar, wil het nog in aanmerking komen voor een burgerinitiatief.

Los van deze procedureslag, vraagt de PvdA opnieuw een algemeen rookverbod in de horeca.