Het Nederlands Instituut voor Marketing, NIMA, heeft vorig jaar een positief resultaat behaald van 85 295 euro. Dat betekent een duidelijke winst voor het instituut, gezien het budget 42.000 euro bedroeg. In 2004 lag het resultaat nog een stuk lager, met ruim veertigduizend euro. NIMA schrijft het betere resultaat voor een deel toe aan een toename van het aantal bijeenkomsten, groei van de Top Marketing Club en de groei van het aantal NIMA-examens.