Campina heeft Frans Visser benoemd tot interim-directeur van de ingrediëntendivisie. Visser was in 1998 als groepsdirecteur bij de zuivelproducent opgestapt uit onvrede over het beleid. Hij verliet Campina voor CSM, waar hij in juni 2005 om persoonlijke redenen wegging.