Het ministerie van VROM heeft zijn fiat gegeven aan de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland. Vanaf vandaag gaat die stichting zich inzetten om bedrijfsverpakkingen, die niet aan consumenten worden geleverd, tegen lage kosten te verzamelen en administreren. Sinds kort zijn bedrijven daartoe wettelijk verplicht. Ongeveer vijfduizend bedrijven hebben zich al bij de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland aangemeld.