Tachtig procent van de werknemers is tevreden met de lengte van zijn of haar werkweek. Voltijders zijn vaker tevreden dan deeltijders. Vooral mensen met een kleine deeltijdbaan willen meer uren gaan werken. Vijftigplussers geven juist aan minder te willen werken.

In 2005 telde Nederland 6,1 miljoen werknemers met een baan van meer dan twaalf uur per week. Het merendeel, 82 procent, was tevreden met zijn of haar arbeidsduur. Zo’n 10 procent gaf aan minder te willen werken of te willen stoppen. Bijna 8 procent wilde meer uren per week werken. Van alle voltijders wilde 11 procent minder uren per week werken, nog geen 3 procent wilde meer uren werken. Slechts 3 procent van de voltijders met een baan van 35–39 uur per week wilde 40 uur of meer gaan werken. Er zijn dus nauwelijks voltijders met ADV of ATV die terugwillen naar een 40-urige werkweek.