Europese adverteerders krijgen meer ruimte om te adverteren op televisie. Een nieuwe Europese richtlijn maakt een einde aan de huidige restrictie om reclame alleen in blokken en met tussenpauzes van minimaal 20 minuten uit te zenden. Zenders mogen hun programma’s dus steeds vaker onderbreken voor korte reclames.

De Consumentenbond is bezorgd over deze ontwikkeling. De bond is bang dat de televisiecultuur door de nieuwe richtlijn nog verder vercommercialiseerd.