Werkgevers- en werknemersorganisaties vrezen een lange kabinetsformatie. ‘Een lange formatie is slecht voor de Nederlandse economie, die er net weer een beetje bovenop aan het komen is’, zeggen Bernard Wientjes van VNO-NCW en Loek Hermans van MKB Nederland. ‘We kunnen ons niet permitteren dat er bijvoorbeeld een half jaar niets gebeurt.’

Op 7 maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Direct daarna is duidelijk hoe de verhoudingen in de Eerste Kamer liggen. ‘Eigenlik kunnen we dan pas echt zaken doen’, aldus Hermans.