De georganiseerde boekhandel maakt een lichte groei door, blijkt uit onderzoek van Boekblad Magazine. Tussen 2001 en 2005 was nog sprake van een afname in het aantal vestigingen, maar in 2006 was een lichte groei waar te nemen. Het aantal vestigingen groeide met 4,6 procent, van 951 naar 997 vestigingen.

Waar de georganiseerde boekhandel tussen 2001 en 2005 het aantal zaken juist zag afnemen, was in de gehele boekenbranche wel sprake van een toename. Tussen 2002 en 2005 nam het aantal boekhandels toe met 76 vestigingen tot 1455 winkels. De verschillen worden vooral veroorzaakt door verschuivingen tussen de georganiseerde boekhandels en tussen organisaties en onafhankelijke boekhandels.