De detailhandel houdt te veel banen uit het zicht. Met het dreigende personeelstekort snijdt de branche zich daarmee zelf in de vingers. Door vacatures uit te zetten bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) kan er veel gewonnen worden. Dat zegt Eus Peters, secretaris van de Nederlandse Winkelraad van MKB Nederland.

De aantrekkende economie en de verruiming van de winkelopeningstijden zorgen voor een grote vraag naar personeel. Peters: “Winkeliers denken nog altijd dat er wel iemand komt als je een briefje op het raam plakt. Dat is niet meer zo. Er is meer concurrentie van administratieve banen. Bij het CWI staan 200.000 werklozen ingeschreven, maar de detailhandel zet daar nauwelijks haar vacatures uit.”