Werknemers uit Polen en zeven andere Oost-Europese lidstaten kunnen in 2007 onbeperkt aan de slag. Het kabinet heeft daar vrijdag toe besloten.

Vrij verkeer van werknemers is gewenst omdat werkgevers steeds meer moeite hebben vacatures op te vullen. Het is voor hen lastig geschikt personeel te vinden in Nederland en overige ‘oude lidstaten’.

De grenzen gaan nog niet open voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië, daar deze landen pas op 1 januari lid worden van de EU.