China steekt meer geld in onderzoek en ontwikkeling (research & development) van producten. Het gaat dit jaar om 136 miljard dollar, zo meldt de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

China is Japan voorbij als tweede investeerder in R&D ter wereld. Alleen de Verenigde Staten besteedt nog meer met 330 miljard dollar aan productontwikkeling. De vijftien EU landen besteden dit jaar 230 miljard dollar aan R&D.