Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van supermarkten, wil dat Minister Veerman van LNV het onverdoofd castreren van biggen gaat verbieden.

Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp waar de samenleving al jaren aandacht voor heeft, stelt het CBL. De koepel erkent dat het onverdoofd castreren van biggen niet wenselijk is en dat verdoofd castreren een diervriendelijker oplossing is. Volgens het CBL moet de wetgever het onverdoofd castreren van biggen daarom verbieden.

Het CBL zal het onderwerp ook aan de orde stellen in Eurocommerce, de Europese koepel van supermarkten waar het CBL lid van is. Idealiter komt er een Europees verbod op het onverdoofd castreren van biggen.