Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de economie dit jaar met 3 procent groeit. Dat is iets minder dan de voorspelling die het CPB tijdens Prinsjesdag deed, toen nog een groei van 3,25 procent werd verwacht. Oorzaak van de licht lagere groei zijn kleinere toenamen van de consumentenbestedingen en de export. De prognose voor 2007 blijft ongewijzigd met een economische groei van 3 procent.