Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen hebben verschillende voorkeuren voor het winkelaanbod in hun buurt. Turken hechten vooral belang aan levensmiddelen en audiovisuele en huishoudelijke apparatuur. De interesse van Marokkanen gaat voornamelijk uit naar mode, accessoires en persoonlijke verzorging.

Dit zijn enkele bevindingen van Femke Wokke, die haar scriptie Kleurrijk Winkelen met de scriptieprijs van Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) beloond zag. Meer dan autochtone consumenten, lijken allochtone consumenten belang te hechten aan anoniem winkelen en aan de afkomst van personeel.

Wokkes scriptie is te downloaden op www.hbd.nl.