Jeu Claes, directeur van Koninklijk Horeca Nederland, overhandigt morgen een nieuwe hygiënecode aan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De conceptcode is nog verder vereenvoudigd ten opzichte van de huidige code. Door de modulaire opbouw van de code krijgt de ondernemer de mogelijkheid slechts die onderdelen van de code te gebruiken, die van toepassing zijn op zijn bedrijf.

Het streven is dat de ondernemer zo eenvoudig mogelijk en binnen vijf minuten zijn eigen hygiënecode kan samenstellen. Met de nieuwe code worden de papierdruk en de administratieve lasten teruggedrongen zonder te tornen aan de voedselveiligheid. De VWA zal het concept beoordelen om te kijken of deze voldoet aan alle wettelijke eisen.