Een ruime meerderheid van de allochtonen betaalt het liefst contant. Slechts zestien procent van de allochtonen heeft een voorkeur voor de pinpas, terwijl driekwart liever contant afrekent. Voor de autochtonen geldt precies het tegenovergestelde: 61 procent geeft aan liever te pinnen.

Dat blijkt uit onderzoek van Currence, een coöperatie van de banken die marktwerking in het betalingsverkeer faciliteert en toeziet op de kwaliteit.