Werknemers hebben zich de afgelopen twee jaar minder ziek gemeld dan de jaren ervoor. Ook zijn de laatste twee jaar minder aanvragen gedaan voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Volgens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedaald doordat het loon van zieke werknemers niet één, maar twee jaar doorbetaald wordt.