Tweederde van de Nederlandse ondernemers doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De helft van deze ondernemers is actief met MVO omdat 'het hoort'. Ze vinden dat je naast geld verdienen ook iets terug moet doen voor de maatschappij.

Dit blijkt uit het onderzoek MVO in het MKB dat Sprout heeft gehouden onder 320 Nederlandse MKB-ondernemers. Gevraagd naar concrete MVO-activiteiten worden vooral milieu- en energiebesparende maatregelen genoemd (48,1%), duurzaam inkopen (32,5%), het samenwerken met maatschappelijke organisaties (23,7%) en vrijwilligerswerk (17,2%).

Als redenen voor ondernemers om niet aan MVO te doen worden vaak genoemd: ‘geen tijd’ (24,4%), ‘mijn omzet komt dan te veel onder druk te staan’ (21,6%) en ‘ik heb me er nooit in verdiept’ (18,4%). De helft van alle ondernemers is van mening dat MVO voor grote bedrijven makkelijker is dan voor kleine bedrijven omdat grote bedrijven meer financiële slagkracht hebben (69,5%) en minder moeite hebben met de administratieve lasten (11,9%).