Ondernemers bieden massaal leerwerkplekken aan nu de arbeidsmarkt aantrekt. Dat blijkt uit een rapport van werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW waarin voorstellen gedaan worden om het praktijkleren te verbeteren. Centraal in het rapport staat het schrappen van regels waaraan ondernemers zich moeten houden bij het aanbieden van een leerwerkplek.

Eerder was er een groot tekort aan stageplaatsen voor leerlingen in het beroepsonderwijs, maar in de meeste sectoren is die snel aan het verdwijnen. Het aanbod van leerwerkplekken zal onder invloed van de aantrekkende arbeidsmarkt alleen maar verder toenemen.

‘De mkb-ondernemer wil graag leerlingen in zijn bedrijf opleiden. Maar de administratieve lasten waarmee hij te maken krijgt, zijn te groot’, zegt Loek Hermans, voorman van MKB Nederland.