VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN waarschuwen voor hoge loonkosten door de vergrijzing. De werkgeversorganisaties pleiten in de Nota Arbeidsvoorwaarden 2007 voor aanpassing van de beloningsystemen en meer resultaatafhankelijke beloning. Ook wijzen ze op de mogelijkheid deeltijdpensioen te financieren uit de levensloopregeling.

Veel cao’s kennen oudere werknemers, meestal vanaf 55 jaar, extra vrije dagen toe. Ook worden ze soms vrijgesteld van overwerk. Volgens de werkgeversorganisaties werken deze maatregelen voorsorteergedrag van oudere werknemers in de hand en stijgen de kosten hierdoor.

Verder adviseren de werkgevers hun leden om de pensioenkosten in de hand te houden. De werkgevers moeten ‘hard inzetten op kostenbeheersing en liever nog kostenreductie’.