Friesland Foods heeft Frans Keurentjes (49) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Tevens breidt het bedrijf haar belang en activiteiten in Indonesië uit.

Dat meldt EVMI.nl, een site voor managers in de voedingsmiddelenindustrie. Keurentjes was in september al als nieuw bestuurslid benoemd. Harm Holman (49) is afgetreden en niet herbenoembaar, terwijl J. Vogelaar (44) is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Ook gaat Friesland Foods de productiecapaciteit in Indonesië uitbreiden. De productielocatie in Salatiga (van dochterbedrijf PT Kievit Indonesia) krijgt een nieuwe sproeidrooginstallatie van 21 miljoen euro. De uitbreiding is nodig vanwege een groeiende vraag naar koffiecreamers en gesproeidroogde producten in Zuidoost-Azië.