Veel ceo’s hebben niets geregeld voor hun opvolging. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek van The National Association of Corporate Directors (NACD) en The Center for Board Leadership.

Ongeveer de helft van de raden van bestuur van profit- en non-profitorganisaties zegt dat hun maatregelen voor de ceo-opvolging tekortschieten. Hetzelfde aantal heeft helemaal geen opvolgingsbeleid. De onderzoekers wijzen op het gebrek aan talentmanagement en leiderschapsontwikkeling.