Het Centraal Planbureau (CPB) is iets pessimistischer over het probleem van de vergrijzing dan vorig jaar. Toen becijferden de rekenmeesters dat de overheidsuitgaven met elf miljard euro omlaag moeten om de kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden.

CPB-directeur Coen Teulings zei gisteren in het televisieprogramma Buitenhof dat het probleem groter kan worden door hogere kosten van de gezondheidszorg en het stijgen van de levensverwachting. Teulings acht het niet verstandig te beweren dat het allemaal wel meevalt, zoals sommigen doen. ‘Het probleem is er echt’, aldus Teulings.