Volgens het Platform Nederlandse Detailhandel raakten ondernemers in 2006 7,5 miljoen euro kwijt door ramkraken. Ramkraken zijn overvallen waarbij een winkelpui met een voertuig wordt geramd. De ‘anti-rampalen’, waarmee winkeleigenaren de ramkraken kunnen voorkomen, mogen vaak niet worden geplaatst, omdat gemeenten er nog al eens moeilijk over doen. En dat stuit de winkeliers tegen de borst. In een brandbrief aan de Nederlandse gemeenten dringt het platform aan op een soepeler beleid.

De palen worden vaak geweigerd, omdat ze bijvoorbeeld niet zouden passen in het historische centrum van de stad. Onbegrijpelijk, vindt co-voorzitter van het Platform Herman van der Geest. Volgens hem vormen ramkraken een steeds groter probleem. ‘De ramkrakers gaan zo professioneel te werk dat de winkel binnen een paar minuten leeg is’, zegt Van der Geest. ‘Bovendien worden de daders zelden gepakt.’