Drogisterijketen DA gaat de eerder aangekondigde reorganisatie doorzetten. Door de reorganisatie zal een vijfde van het personeel op zoek moeten naar een nieuwe baan. Dit betekent dat in 2007 95 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Bij de organisatie werken op dit moment 443 mensen.

De reorganisatie past in de in 2004 ingezette strategie om DA van een groothandel te ontwikkelen tot een volwaardig retailbedrijf. Daartoe wordt de organisatie vanaf 2007 volledig ingericht rondom de hoofdprocessen commercie, winkeloperatie en logistiek. Met de reorganisatie realiseert DA op jaarbasis een besparing van meer dan 3 miljoen euro.

Vakbonden CNV en De Unie hebben ingestemd met de reorganisatie, FNV Bondgenoten nog niet. Met deze laatste vakbond gaat DA ‘in gesprek’.