Mannen geven meer geld uit aan kinderkleding dan vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek gehouden door onderzoeksbureau GfK in opdracht van modevakblad Textilia. Mannen spenderen vaker dan gemiddeld tachtig euro of meer aan kleding voor hun kinderen.

Textilia gaf onderzoeksbureau GfK de opdracht uit te zoeken hoeveel (groot-) ouders gemiddeld per maand besteden aan kinderkleding. Het grootste deel van de consumenten, 35 procent, blijkt tussen de twintig en veertig euro uit te geven. Zo’n 34 procent van de ondervraagde ouders geeft aan tussen de veertig en zestig euro te besteden. Dertien procent zegt tussen de zestig en tachtig euro te besteden. Tien procent heeft meer dan tachtig euro per maand over voor kinderkleding. Vrouwen kijken kritischer naar de prijs, vier procent van hen geeft gemiddeld tussen de tachtig en honderd euro uit, tegenover negen procent van de mannen. Wat betreft leeftijd valt op dat vooral twintigers zuinig zijn: driekwart van hen geeft tussen de twintig en veertig euro uit.