De wereldeconomie maakt nu een van zijn sterkste naoorlogse periodes door. De inflatiedruk is afgenomen door de lagere olieprijs. Hierdoor nemen de risico’s die de groei kunnen belemmeren af.

Naar schatting zal de wereldeconomie dit jaar met vijf procent toenemen.