De ChristenUnie gaat ervan uit dat een beperking van alcoholreclame in een nieuw kabinet geregeld kan worden. Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie zei donderdag daarom een motie voor de begroting Volksgezondheid te hebben ingetrokken.

“Van alle drie de partijen heb ik het signaal gekregen om een pas op de plaats te maken. Ik ga ervan uit dat het tijdens de formatie op tafel ligt en wil de besprekingen niet voor de voeten lopen'', aldus Voordewind. Met de beperking van reclame voor alcohol op radio, televisie en in bioscopen hoopt de ChristenUnie het drankmisbruik onder jongeren terug te dringen. Minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid overweegt al enige tijd een gedeeltelijk verbod op spotjes voor alcohol.