De controle op de diepzeevisserij vertoont ernstige gebreken. Betere controle en verdergaande vangstbeperking zijn onvermijdelijk, stelt een rapport dat de Europese Commissie gisteren openbaar maakte.

De visvangst in de diepe oceaan is de laatste jaren sterk toegenomen. Vissers gooien hun netten uit op honderden meters diepte, omdat ze anders weinig meer vangen. Volgens het rapport zijn maatregelen nodig om soorten voor uitsterven te behoeden.