Brussel wil de Europese suikerproductie in het seizoen 2007/2008 eenmalig met minstens twaalf procent inkorten, om een groot overschot aan suiker te vermijden. De twaalf procent korting op de toegestane teelthoeveelheid is twee miljoen ton suiker.
De suikerbieten kunnen wel gebruikt worden voor de productie van bijvoorbeeld bio-ethanol voor biodiesel.

De EU besloot in 2006 de productie van suiker niet langer te beschermen. In drie overgangsjaren zou de gesteunde productie moeten verminderen ten gunste van de goedkopere rietsuiker. Boeren kunnen hun teeltquotum dan door de EU laten opkopen. Voor komend seizoen is slechts 0,6 miljoen ton aangeboden.