Het verbod op de verkoop van belugakaviaar is door de Verenigde Naties opgeheven. De duurste kaviaar ter wereld mag daarom weer in beperkte hoeveelheden worden verhandeld. Dat maakte de VN-organisatie voor beschermde dieren- en plantensoorten Cites bekend.

De landen rond de Kaspische Zee mogen dit jaar 3,76 ton kuit van de belugasteur exporteren. Vorig jaar stelden de VN nog een verbod in om de vissoort te beschermen tegen uitsterven. De handel in andere soorten kaviaar was al eerder vrijgegeven. De producerende landen mogen nu dertig procent minder beluga op de markt brengen dan voor het verbod.