De arbeidsinspectie neemt vierhonderd groente- en fruitbedrijven onder de loep. De dienst zal vooral gaan letten op de belasting en veiligheid van werknemers, onder meer bij het werk met chemische stoffen. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Tijdens de inspecties wordt voor het eerst gewerkt volgens ‘het nieuwe inspecteren’. Dit houdt in dat de arbeidsinspectie bij het bepalen van een sanctie onderscheid kan maken tussen bedrijven die arbeidsomstandigheden serieus nemen en bedrijven die dat niet doen. De inspecties beginnen deze maand en duren tot 1 mei.