Het ministerie van VROM heeft besloten geen drempel te hanteren ten aanzien van het Besluit Verpakkingen. Bedrijven die minder dan 15 duizend kilo per jaar aan verpakkingen gebruiken zijn derhalve niet vrijgesteld en moeten toch voldoen aan de verplichtingen uit het Besluit.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zet zich nu in om een zo voordelig mogelijke regeling voor de detailhandel af te sluiten. Uitgangspunt is daarbij dat het de detaillist in ieder geval minder kost dan 40 euro per jaar die wordt voorgesteld. Het HBD zegt op niet al te lange termijn, mogelijk binnen enkele weken, tot definitieve afspraken te kunnen komen.