De aantrekkende economie laat duidelijke voordelen zien voor ondernemers. Zij zagen loonkosten dalen, een flink stijgende export en een groeiende productie.

Ondernemers zagen een daling van de loonkosten per eenheid product, voor het derde achtereenvolgende jaar. De CAO-lonen zijn vorig jaar gestegen met twee procent. Dankzij lagere pensioenpremies stegen de loonkosten in de marktsector minder snel, met minder dan een procent. Tegenover dat procent staat echter een sterkere stijging van de arbeidsproductiviteit, met ruim twee procent. Zo konden de loonkosten per eenheid product vorig jaar per saldo met ruim een procent dalen.

De trend van de arbeidsproductiviteitsstijging is overigens neerwaarts. De cijfers lieten in 2004 nog een uitkomst van 4,5 procent zien, terwijl dat in 2005 neerkwam op 2,9 procent. Nu er weer volop wordt gezocht naar personeel, ligt het voor de hand dat dat de arbeidsproductiviteit nog verder daalt.

De export is met 7,5 procent gegroeid en die groei gaat niet bepaald afzwakken. In het laatste kwartaal pluste de export met 8,3 procent nog boven het gemiddelde. Van de economische groei van 2,9 procent over vorig jaar komt ruim de helft op rekening van de export. Daarbij valt op dat juist de export van in Nederland vervaardigde producten het zo goed doen. Van het Nederlandse product werd ruim vier procent meer aan het buitenland verkocht. Dat betekent in vergelijking met vorig jaar een verdubbeling van de groei.