Supermarktorganisatie Spar ziet genoeg kansen in de markt. Algemeen directeur Harrie ten Have en commercieel directeur Wim-Jaap Vos zijn meer dan ooit op zoek naar vestigingspunten voor buurtsupermarkten. Het streven is naar 500 buurtsupermarkten te groeien.

Volgens Ten Have is vooral in kleinere plaatsen behoefte aan buurtsupers, omdat daar vaak geen winkels meer zijn te vinden. Om de leefbaarheid in stand te houden willen gemeentebesturen daarom meer buurtsupers creëren voor deze kleinere kernen. Spar denkt nog 150 tot 200 winkels te kunnen openen de komende jaren.