Gebruikersproblemen zet eenderde van de Amerikaanse pc-bezitters toe tot gewelddadige neigingen. Dat blijkt uit het rapport 'Cyber Stress' van Support Soft.

Eenvijfde van de pc-gebruikers wil zijn pc slaan of uit het raam gooien, elf procent vervloekt het apparaat, drie procent moet ervan huilen en nog eens drie procent leeft zijn woede uit op andere objecten in de directe omgeving. Dit soort woede-uitbarstingen komen steeds vaker voor.

De afhankelijkheid van de computer van mensen wordt steeds groter. De impact van problemen neemt hierdoor ook toe. Ruim eenderde van de ondervraagden zegt liever een vriend te willen helpen verhuizen dan een computerprobleem op te moeten lossen. Verder gaat de band die consumenten met hun computer hebben steeds meer lijken op die met mensen. Computerproblemen veroorzaken in dezelfde mate emotionele stress als problemen met de partner.