Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) hebben met verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden een collectieve sectorafspraak voor de WGA-eigen risicoverzekering gemaakt. In deze afspraak wordt extra nadruk gelegd op de re-integratie van zieke werknemers.

Intensieve begeleiding moet er volgens de drie partijen voor zorgen dat medewerkers in de detailhandel en in een aantal ambachtelijke branches  sneller aan de slag gaan na een periode van arbeidsongeschiktheid. De afspraken die HBD en HBA met Nationale-Nederlanden hebben gemaakt gelden voor alle MKB-ondernemers in de sector. Ruim 70 duizend ondernemingen kunnen van deze nieuwe sectorafspraken gebruik maken. Het gaat om ruim 400 duizend werknemers. Brancheorganisaties kunnen op basis van de collectieve afspraak eigen contracten afsluiten met Nationale-Nederlanden.

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf dit jaar kiezen de verplichte uitkering aan werknemers die door UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard voor hun eigen rekening te nemen. Voorheen waren werkgevers verplicht verzekerd bij UWV. Met deze sectorafspraak wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid de verzekering van het WGA-risico niet bij UWV onder te brengen maar bij een commerciële verzekeraar.

Het gehele persbericht vindt u hier