Nederland behoort tot de ‘innovatievolgers’. Dat concludeert de Europese Commissie op basis van haar jaarlijkse innovatieonderzoek.

In de kopgroep zitten Zweden, Finland en Denemarken, maar ook buurland Duitsland, niet EU-lid Zwitserland en Japan.

Naast Nederland horen ook Groot-Brittannië, Frankrijk, België, en de VS tot het groepje volgers. De derde categorie bestaat uit zogenaamde ‘inhaallanden’, voornamelijk voormalige Oostbloklanden, die de achterstand op de eerste twee klassen snel inhalen.

Nederland blijkt goed te scoren op het gebied van onderwijs, internet en intellectueel eigendom (patenten), maar er valt het een en ander te verbeteren op het vlak van investeringen en innovatie en de praktische toepassingen ervan in het bedrijfsleven.