Het aantal winkeldiefstallen is vorig jaar afgenomen. De schade die winkeliers daardoor leden, ging met ruim vijf procent omlaag naar 640 miljoen euro. Het aandeel in de winkeldiefstallen van georganiseerde, soms internationale bendes neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Platform Detailhandel Nederland.

De zogenoemde gelegenheidsdiefstallen nemen af, nu deze bendes zo'n 35 procent van alle diefstallen voor hun rekening nemen. De winkeliers maken zich grote zorgen over die ontwikkeling. Het platform dringt aan op fiscale tegemoetkoming voor winkeliers die veel geld kwijt zijn aan misdaadpreventie.