Mannen zijn aanmerkelijk optimistischer over de economische toekomst dan vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek is gericht op de economische verwachting voor de komende twaalf maanden. Niet alleen mannen en hoger opgeleiden scoren beter dan gemiddeld, ook jongeren en mensen die in het westen van Nederland wonen zijn naar verhouding optimistischer. Verder blijkt het vertrouwen onder mensen met werk groter te zijn dan onder hen zonder werk of met slechts een kleine baan. Alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn relatief wat minder positief gestemd dan paren, waarbij het overigens niet uitmaakt of zij kinderen hebben.

Over het geheel genomen is het vertrouwen van de consument in de economie in 2006 sterk toegenomen; de Nederlandse consument was zelfs de laatste twintig jaar niet eerder zo positief. Na een dieptepunt in 2003 begon een periode van stijgend vertrouwen, die heeft geresulteerd in het huidige recordpeil.