Op 22 februari werd het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie officieel gepresenteerd. En een nieuw kabinet betekent nieuw beleid. RetailTrends maakte een rondgang om het enthousiasme voor dit nieuwe beleid te peilen.

Eus Peters, secretaris Nationale Winkelraad van MKB-Nederland:
“We zijn positief over het regeerakkoord en zijn erg benieuwd naar de invulling die het kabinet aan het regeerakkoord geeft. We vinden het waanzinnig goed dat het kabinet het voor startende ondernemers fiscaal aantrekkelijker wil maken een eigen bedrijf te beginnen, ook naast een vaste baan. Het is helemaal goed dat er een extra stimulans komt om te gaan ondenemen in achterstandswijken.”

Leo Stevens, voorzitter van de commissie ‘Regels op maat’, die vanaf 2005 onderzoek deed naar de regeldruk voor ondernemers:
“Het aantal regels is door het vorige kabinet met een kwart afgenomen. De huidige regering wil een kwart van de regels afschaffen. Dat is nuttig, maar niet voldoende. De 25% doelstelling wordt te boekhoudkundig benaderd. Er moet worden gelet op de beleving van de regeldruk in kwalitatief opzicht. De aandacht moet gericht zijn op onzinnige regels die ondernemers hinderen.”

Eus Peters:
“We zijn het volledig eens met de commissie Stevens. Vooral de ‘irritante’ regels moeten worden afgeschaft. Vertrouw ons en durf ook zaken niet te regelen, zouden we tegen Balkenende IV willen zeggen.”

De gehele rondvraag is te lezen in het maartnummer van RetailTrends
Een jaarabonnement op RetailTrends? Klik hier
U kunt vrijblijvend een proefnummer aanvragen via sales@retailtrends.nl