De detailhandel moet in beweging komen om zijn toegevoegde waarde te tonen en zich volledig te richten op de wensen van de consument. Wanneer ondernemers niet innoveren en hun kansen niet grijpen, bestaat de kans dat hun functie wordt overgenomen door merkfabrikanten en nieuwe spelers. Deze komen niet alleen uit eigen land, maar bijvoorbeeld ook uit India en China. Deze conclusie kan worden getrokken uit vier toekomstscenario’s die het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft gepresenteerd tijdens haar jubileumcongres.

Het HBD heeft vier scenario’s uitgewerkt over hoe de detailhandel er in 2020 uit kan zien. Dit is nooit eerder gedaan voor de detailhandel. Het HBD heeft een groot aantal ondernemers, werknemers en (detailhandels)deskundigen gevraagd naar zekere en onzekere trends. Deze vormen de basis voor de scenario’s. Zo zoekt de consument naar beleving, weet hij, dankzij internet, alles over een product en zijn er legio kanalen om een product te kopen. Ontwikkelingen waar de detailhandel een antwoord op moet vinden om de consument aan zich te blijven binden. De vier scenario’s bieden zowel kansen als bedreigingen voor de detailhandel.

Klik hier voor het hele persbericht.