Op basis van de nieuwe arbeidstijdenwet die op 1 april is ingegaan kunnen werknemers vaker verplicht worden te werken op zondag. Een werknemer heeft nog wel recht op dertien vrije zondagen per jaar. Onder de oude wetgeving had een werknemer recht op vier vrije zondagen per dertien weken, hetgeen neerkomt op zestien vrije zondagen per jaar.