Tieners tussen de elf en zestien jaar zijn gemiddeld iets minder gelukkig dan in 2001. Ze geven hun leven een 7,7, in 2001 was dat nog een 8. Dit blijkt uit groot onderzoek onder 7000 scholieren.

Volgens het onderzoek van het Trimbos-instituut, het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht, verdienen vooral jongeren in de laagste opleidingsniveaus, zoals het vmbo, aandacht. Zij hebben meer problemen en leven ongezond. In groep acht van de basisschool (elf jaar) leven kinderen nog tamelijk gezond. Ze ontbijten bijna allemaal, roken en drinken nauwelijks, sporten regelmatig en zijn gelukkig. Jongeren van zestien vertonen een heel ander beeld, zo blijkt.

In het algemeen verandert de manier van leven als tieners zestien zijn. Vooral meisjes hebben het dan moeilijk: zo’n dertig procent heeft emotionele problemen. Ze roken en blowen evenveel als jongens.

Verder blijkt uit de studie dat het aantal basisschoolleerlingen dat elke dag snoept of frisdrank drinkt met tien procent is gedaald. Ook op middelbare scholen wordt minder frisdrank gedronken, het percentage daalde van 47 naar 41 procent. Alle scholieren zijn meer gaan bewegen.