Het aantal franchisenemers in Nederland is de afgelopen jaren met ruim 46 procent toegenomen. In 2001 bestond het Nederlandse winkellandschap nog uit ruim 20 duizend franchise-vestigingen, vorig jaar stond de teller op meer dan 30 duizend.

Niet alleen startende ondernemers sluiten zich aan bij een formule, ook zien steeds meer middenstanders brood in franchising. Middenstanders doen dit steeds vaker omdat een franchisevestiging vaak makkelijker te verkopen is dan een op zichzelf staande zaak. Ook blijkt het starten van een franchisezaak meer kans op succes te geven. Van franchisenemers is 65 procent drie jaar na de opening van hun vestiging nog operationeel. Bij de overige starters in de detailhandel is dit vijftien procent.